Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /var/www/ptbyphilip.se/public_html/wp-content/plugins/fonts-add/public/wsgf-load-style.php on line 27
Stark, Glad och Frisk 076-853 62 07 info@ptbyphilip.se

Varför uppstår stress och sug efter saker som är destruktiva gentemot vårt välmående?

Den moderna människan ställs inför helt andra krav på miljö och livsstil till skillnad från våra förfäder- jägarna och samlarna. Vårt DNA och biologiska system har inte förändrats särskilt mycket det senaste 10 000 åren. Men samhället och de yttre omständigheterna har gått framåt i raketfart. Denna snabba förändring har för många av oss vår koppling bort helhetshälsan ifrån vår livsstil. Vad var vårt egentliga syfte från första början? Nu har vi alla ett privat ändamål med våra liv och stress skapas över icke världsliga saker. Vi prioriterar det som kanske är oviktigt för vårt välmående och framförallt lever vi väldigt monotont med mycket tid framför bland annat våra skärmar och en stillasittande livsstil. Hur kan vi använda dagens samhälle med dess teknologiska tillgångar till vår fördel?

I dagens jakt på lycka söker vi bland annat materiel tillfredsställelse, kunskap, utbildning, befordran och bekräftelse från andra och vi fnner avslappning i alkohol, droger, sex och konstgjort mat. Vi har börjat tappa kontrollen över vår hälsa och det som ger oss lycka och frihet på insidan. Samhällets utveckling och möjligheter har gjort att vi blivit mer identifierande med vårt sensoriska nervsystem (lukt, känsel, hörsel, syn, smak). Konstant stimuleras vi utav digitala skärmar, ny information, människor, socker och kaffe. Tillslut har hjärnan vant detta stressfyllda liv som resulterar i en dålig hälsa, bristande välmående och lycka som söks i pengar och befordran. Vi präglas att leva på ett onaturligt sätt vilket stressar våra kroppar till sin yttersta kapacitet och bidrar med en rad livsstilsrelaterade sjukdomar och krämpor.

När vi lever monotont stärker vi inte upp vår hjärnas kreativa kapacitet vilket är viktigt för att vara lycklig men även driftig i vårt arbete och sociala relationer. En otränad hjärna tillsammans med en svag kropp faller lättare offer för att bli deprimerad. Livet upplevs då meningslöst och den hjälp vi erbjuds tycks sällan väcka vår djupt dolda entusiasm. Vår kunskap brister i frånvaro av sunt matematiskt förnuft och en intuitiv känsla för rätt och fel. Det problemet hade inte våra förfäder i lika stor utsträckning som vi har idag. Den moderna människan har mer fritid och lever oftast dubbla liv mellan jobbet, familj, vänner och sin egentid. Det skapar en så kallad dualitet. Utan ett större syfte och struktur på vad vi egentligen söker efter attraheras reptilhjärnan till saker och ting som håller den ständigt stimulerad och tillfredsställd. Det slutar ofta med att vi sitter framför tv:n eller grubblar över meningslösa saker som gör oss stressade. Tillslut är dessa vanor så pass djupt inbanade i vårt beteende efter dagligt ”missbruk” att vår stress automatiseras. Många upplever att den stressen ger en slags mening som att det fanns något viktigt att oroa sig över i framtiden eller under morgondagen.

Våra förfäder hade inte råd att investera mycket av sin fritid till annat än de saker som krävdes för överlevnad. Oftast innebar det planering max en dag framöver. Fritiden lades ner på att skapa verktyg, kläder och utföra vardagssysslor. Resten av tiden gick till familj, dans, sång och vila framför lägerelden. Vi tillverkade på den tiden alla våra saker på egen hand och studerade noggrant djur och natur. Vi besatt stor kunskap i förhållande till dess praktiska relevans i vår levnadsmiljö. Vardagslivet med jagande, samlande och behov av att finna akuta lösningar stimulerade vårt kreativa sinne rikligt. Det sensoriska nervsystem tycks därmed inte varit lika uppmärksammat och hade troligen en helt annan plats och syfte för användande. Vi reflekterade och förde anteckningar om våra liv- inte då genom ord men genom grottmålningar. Vi tänkte troligen mer i form av bilder och var därmed inte lika verbala. Ofta när vi mediterar och reflekterar idag är det svårt att bibehålla en bild utav verkligheten i huvudet utan att tillägga en massa personliga ord, tankar och känslor. Vårt inre liv är inte lika kopplat till de yttre omständigheterna och därmed flyter våra tankar och känslor iväg. Utan ett större hot utav döden, svält eller kyla finns det inget som pekar oss tillbaka mot våra grundläggande instinkter.

Människan har idag separerats till stor del från sin naturliga levnadsmiljö och de individuella tankar och idéer som cirkulerar i samhället är ofta grundade i en syntetisk verklighetsbild som inte innefattar helhetshälsan. Naturen har länge varit något som förenat människor. Förr var vi ödmjuka gentemot naturen och hade en respekt gentemot den. Vi jagade, samlade och levde som en del i ekosystem utan att hota eller skada andra livsformer runt omkring oss. Vi anpassade oss utefter naturens egna balans och lagar och den gav oss en gemensam moral som visade en balansgång i vårt liv. Alla i gruppen hade sin roll och hjälpte till där hjälp behövdes. Vi kämpade för samma goda moral och avundsjuka, svartsjuka och girighet tycks varit mer sällsynt.. Kärlek, frihet andra mänskliga attributioner var tillfredsställda och stimulerades i vår tillvaro. Hjärnan var hemma i hjärtats kammare är ett annat sätt att uttrycka det.

Vi kan lära oss mycket från våra förfäder och bör tolka och applicera det i vårt nuvarande moderna liv utefter bästa förmåga. Det är precis vad exempelvis en trogen kristen gör med budskapet i Bibeln. Vilken mall du väljer att leva utefter spelar mindre betydelse. Levnads och livsstilsbemästring är något vi alla förr eller senare söker. Den som bemästrar denna konst att leva stark, glad och hälsosam åstadkommer något stort. Vi kan kalla det för meditation eller medvetenhet – Att kunna leva livet från ett vaket tillstånd. Sådana pionjärer finns det flera utav i vår historia. Ta vara på de förutsättningar och redskap som tilldelats dig här, nu och runt omkring dig och fortsätt bygga på det arbete och budskap som våra tidiga pionjärer pekade på. Se och lär från människorna i din omgivning och återförenas med dina naturliga instinkter som skänker dig sunt förnuft brukat i kombinationen med rätt kunskap.